הנוטע המתמיד

הנוטע המתמיד היא "חבילה" של 12 עצים - עץ שינטע בשמכם.ן בשטחי הפרויקט בכל חודש בשנה הקרובה. כי עצים צריך לנטוע כל השנה!

הנוטע המתמיד

750.00 ₪Price