הנוטע המתמיד

הנוטע המתמיד היא "חבילה" של 12 עצים - עץ שינטע בשמכם.ן בשטחי הפרויקט עבור כל אחד מחודשי השנה . כי עצים צריך לנטוע כל השנה!

הנוטע המתמיד

1,000.00 ₪מחיר