עקרונות מנחים

כדי להבטיח נטיעה בעלת ערך סביבתי אמיתי ביחד עם שקיפות מלאה עבור התורמים והתורמות של הפרויקט, יער האקלים פועל תחת העקרונות הבאים:

נטיעה אחראית

עץ שניטע בשטח הוא דבר מופלא. אבל כדי שהוא יממש את הפוטנציאל הסביבתי הגלום בו, הוא חייב להאריך שנים ולחיות 30 שנה לפחות. בעקבות נסיוננו הרב בפרויקטים לנטיעת עצים עם קהילות ומוסדות, ראינו שכמות עצומה של עצים שניטעים בישראל אינם שורדים יותר מחודשים ספורים את האקלים היבש בישראל. מרבית שתילי העצים שניטעים לא יצליחו לשגשג ללא טיפוח, תחזוקה והשקיה רב שנתית.

אנחנו רוצים לוודא שהעצים שלנו יאריכו חיים

לצורך כך הפרויקט כולל את הצעדים הבאים:

1) כל שתיל בפרויקט יטופל במשך שנה שלמה ב"פעוטון" - שטח שמצויד במערכות השקייה מוסדרות וטיפול שוטף, שיוכלו להכיל כ-400 עצים כל אחד. הפעוטונים ימוקמו במוסדות חינוך, בתי אבות, מוסדות שיקומיים וכו', כך יוכלו להנות העצים מטיפול מסור ולהחזיר ירוק ושמחה לדיירי המוסדות והתלמידים. שתילי הפעוטונים מכפילים את גובההם פי 2 ואת נפח בית השורשים שלהם פי 10 במשך השנה ראשונה וככה מגיעים חזקים ומוכנים יותר לנטיעות בשטח.

2) בחרנו קריטריונים קשוחים לשטחים פוטנציאלים לנטיעות. השטחים שנכללים בפרויקט מגיעים עם מערכות השקייה מסודרות והתחייבות של בעל השטח לעמידה במשטר השקייה אידאלי עבור עצים צעירים. בעל השטח אחראי גם על תיקון שוטף של נזקים למערכות ההשקייה וכל בעיה אחרת שעלולה לעלות בשטח עצמו.

3) גידלנו, השקענו, נטענו. מה עכשיו? צוות יוזמת האנרגיה הטובה מתחייב לפקח ולוודא שכל עץ שניטע מקבל את כל התנאים להמשיך ולשרוד. ואף במידת הצורך, יוחלפו עצים צעירים שלא שרדו בעצים חדשים. הפיקוח בא לידי ביטוי בקשר שוטף עם בעלי השטחים וכן סבבי תחזוקה דו שנתיים בכל שטח.

נטיעה אקולוגית

הרבה מאוד נכתב על היתרונות והחסרונות שבנטיעת עצים בהקשר הסביבתי (למה כן ו-למה לא). כדי להגיע לפוטנציאל סביבתי חיובי ומשמעותי, כלל נטיעות הפרויקט יהיה בשטחים שוליים עירוניים. לנטיעת ייעור בשטחים פתוחים ישנן השלכות סביבתיות רבות כאשר זו אינה מפוקחת או מותאמת, ואנחנו רוצים לוודא שהעצים שלנו עושים טוב. רק טוב. ההשפעות של עץ בסביבה האורבנית משמעותיות ביותר. ואפשר לקרוא עליהן עוד כאן.

שיתופי פעולה בין מגזריים

בתוך מערכת אקולוגית, עושר המגוון הביולוגי נמצא ביחס ישר לחוסן המערכת. לפי העקרון הזה החלטנו לבנות גם את פרויקט יער האקלים, כאשר המגוון הביולוגי יגיע בצורת שלל שיתופי הפעולה והשותפויות שהוא טומן בחובו. הפרויקט מייצר גשר בין רשויות ועיריות, גופים ממשלתיים, חברות עסקיות ואנשים פרטיים. הכל במטרה אחת לעשות ביחד טוב יותר בכדור הארץ.

לכל חלק ממערכת הפרויקט יש חשיבות עצומה, ויתר החלקים מסתמכים עליו. דוגמא לקשרים מועילים בין שותפי הפרויקט-  עירייה תיתן את הסכמתה לנטיעה ברחבי שטחים שוליים שבשטחה, כולל הבטחה לתחזוקה של מערכות השקייה, חברה עסקית אחת תתרום מערכות השקייה, חברה עסקית אחרת תרכוש כמות מאסיבית של עצים (עבור עובדיה, או כפרויקט איזון פחמני לפעילות החברה) ואנשים פרטיים יוכלו להשתמש בשטח שכבר בוסס כחלק מיער האקלים כדי לאפשר נטיעה גם של כמות קטנה יותר של עצים. בצורה הזאת כל הגורמים מרוויחים, כשבראש ובראשונה- כדור הארץ.

סביבתי = חברתי

עקרון שתמיד הנחה את שלל הפרוייקטים של יוזמת האנרגיה הטובה מאז הקמתה. לדעתנו, עשייה סביבתית לא רק שאינה מנותקת מעשייה חברתית, היא מחייבת אותה. בכדי להביא לשינוי סביבתי עמוק ומהותי, הוא חייב להיעשות דרך השפעה חיובית גם על האנשים ותרבות שתוכה הוא מתבקש. 
יער האקלים מיישם את העקרון הזה באמצעות הפעוטונים, שיהיו ממוקמים במוסדות, ארגונים ועמותות אשר יוכלו להפיק רווח חינוכי וחברתי מהקישור הישיר לצמחים ולאדמה, מכיוון שהוא אינו מצריך שטח נרחב, ונדרש עבור כל פעוטון רק חיבור למים.

בנוסף לכך, אנחנו שואפים לקיים כמה שיותר קשרים עם הקהילה המיידית של שטחי הנטיעות ולערב אותם בכל שלבי הפרויקט, מהקמת פעוטונים במוסדות באזורם, להפעלת אירוע נטיעות הקבע בשטחים ועד עזרה בתחזוקה שוטפת דרך אחראים ייעודיים.