כתבות מהעיתונות

כל הכתבות ניתנות להורדה על ידי לחיצה על הכותרת

       על היתרונות הרבים של העצים

       על הקשר שבין נטיעת עצים למאבק במשבר האקלים

       יתרונות נטיעת עצים במרחב האורבני- המצב בארץ לעומת המצב בעולם

       על קיבוע גזי חממה על ידי עצים ביחד עם פטריות​

       על התרומה של עצים במאבק במשבר האקלים העולמי

       על הסכנות שבנטיעת עצים לא אחראית​

       על הקשר שבין נטיעה עירונית חכמה לחוסן עירוני בהקשר של משבר הקורונה ובכלל.

       על הסכנות שבנטיעת עצים לא אחראית​

מכירים כתבה חשובה שלא נמצאת כאן וכדאי שנכיר?

כתבו לנו!

© 2020 by DigitalGoodEnergy

יוזמת האנרגיה הטובה (ע"ר 580499572)
משק 23, אביעזר, ד.נ 99860